10 råd til kommunikation i modvind

10 råd til kommunikation i modvind

Forestil dig følgende:

Du skal give en præsentation foran en mur af ansigter, der venter på, hvad i alverden der nu skal ske.

Du håber, at præsentationen lykkes, at du virkelig får flyttet dine tilhørere.

Men du ved også, at de alle sammen har pisketravlt og måske i virkeligheden helst ville være et helt andet sted end at sidde her og lytte til dig.

Så hvad i alverden stiller du op – med din nervøsitet, uopmærksomheden og de uundgåelige forstyrrelser, der nu en gang også er en del af det moderne arbejdsliv?

Sandheden om moderne formidling er, at man som hovedregel er bagud fra starten.

Tilhørerne er sandsynligvis ikke kommet for at høre dig.

De er der, fordi det er deres arbejde, og fordi de er nødt til det. Måske er de endda decideret negative, fordi du kommer fra en særligt upopulær afdeling i virksomheden, fordi du en gang har afskediget nogens fætter, eller fordi de allerhelst selv ville tale.

Der sidder de så alle sammen og venter på, at du taber et skridt.

Der er kort sagt modvind.

Heldigvis er der hjælp at hente…

I 2010 udarbejdede jeg 10 råd til kommunikation i modvind sammen med Kresten Schultz Jørgensen. Det er også i samarbejde med ham, jeg har skrevet bogen “Bryd muren – guide til kommunikation i modvind”.

I bogen fokuserer vi på metoder og gode råd, der kan vende modvind til medvind. For det første kravet om, at du skal kende dig selv – dine talenter, dine styrker og svagheder og dine mere eller mindre skjulte dagsordner.

For det andet kravet om forberedelse – også mere forberedelse, end du sikkert forestiller dig. Hvem skal du tale for? Hvorfor skal du overhovedet sige noget? Hvad er tilhørernes forventninger? Hvad er dit grundbudskab? Hvordan kommer du bedst muligt til at udstråle personlighed og ægthed?

For det tredje kravet om improvisation, når du er på. Det er afgørende for din evne til at bryde muren, at du har mod til at “give slip” og se, hvad der sker. Den slags mod kræver et særligt beredskab.

Bogen og de 10 råd er omdrejningspunktet for mit kursus Bryd Muren. Du kan læse mere om kurset her – nye datoer kommer snart >>


10 råd til kommunikation i modvind

1. Du skal kende dig selv
Du skal ikke være hverken morsom, ung eller smart blot for at være det. Ægthed vinder hver gang. Til gengæld skal du være realistisk omkring både dine styrker og dine svagheder.

2. Du skal vide noget
Hav et videnoverskud eller lad være med at tage ordet. Tal kun om det, du ved meget om. Videnoverskud giver frihed og autoritet. Underskud kan mærkes.

3. Du skal kende tilhørernes krav og forventninger
Din præsentation bliver skarpere, og din interesse kan mærkes og fornemmes af tilhørerne.

4. Du skal gribe nuet
Improvisation er en del af den gode præsentation. Improvisation kræver forberedelse og derefter mod til at give slip. Prøv det.

5. Dit sprog skal leve
Tal til begge hjernehalvdele. Tal i situationer og fortællinger. Men lad være med at forveksle fortællinger med snak og ævl.

6. Tal kort
Vær præcis og stands til tiden. Der er intet værre end en oplægsholder, der ikke respekterer hverken programmet eller andre menneskers tid. Kort er godt.

7. Læg en klar struktur
Et klart mål (der ikke er at forveksle med din egen forfængelighed). En skarp åbning, et kernebudskab og understøttende temaer samt et klart punktum.

8. Brug kun slides, hvis du har noget interessant at bruge dem til
Ordene er dine. De skal komme ud af din mund.

9. Kvinde og mand, kend din krop
Kend den balancerede kropsholdning, dit eget rum, din krop, dit åndedræt og din stemme.

10. Øv dig
Meget.


Med bogen “Bryd muren” og mit kursus af samme navn får du konkrete værktøjer og metoder, der ruster dig til at trænge igennem og lave professionelle præsentationer for modvillige tilhørere.

Vi gennemgår de 3 førnævnte områder, som er altafgørende for at få gennemslagskraft med den slags præsentationer: 1. Kend dig selv, 2. Forberedelse, 3. Improvisation.

Kontakt mig og hør mere >>