EMOTIONEL HYGIEJNE

Her er en video om emotionel hygiejne. Vi børster tænder hver dag. Det er en vane – en god vane. Personligt træner jeg fysisk en time hver dag – det er en vane – en god vane. Større udfordringer ligger der måske i den emotionelle træning. Hvad gør vi ved de følelsesudsving vi alle udsættes for hver dag?

Måske har vi gode samtaler med vores ægtefælle eller kæreste. Måske kunne det være bedre. Måske har du gode venner, som du kan drøfte dine udfordringer med på et lidt dybere plan. Måske søger du professionel assistance – en coach, en psykolog eller en anden type rådgiver.

Der er gode argumenter for at fokusere at være i form både fysisk og emotionelt. Du kommer i bedre form og er meget rustet til at klare et højt tempo i hverdagen. Og kvaliteten af dine relationer til dine omgivelser vil stige. Det vil du kunne læse på bundlinien – både i forhold til business – kunder – og dine relationer til kolleger. Og naturligvis også til familie og venner.

Se videoen og bliv inspireret. Og læg oven i hatten mærke til en fremragende formidling. 

TØR DU HØRE SANDHEDEN? KAN DU LOKKE SANDHEDEN FREM?

 

Sandheden

Her er en artikel om feedback. Vi nærmer os årets slutning. Der er masser af MUS-samtaler rundt omkring. En oplagt mulighed til at finde ud af, hvad leder tænker om sine ansatte og vice versa.

Det kan være svært at få andre til at sige sandheden om, hvad de synes om dig. På den anden side, hvis folk er for pæne, får du jo ikke en reel chance for at gøre noget ved det, du måske kunne gøre bedre eller anderledes, hvis du lyttede til de tilbagemeldinger, du får.

Artiklen fokuserer på 5 måder til at få mere ærlig besked – det være sig fra en leder, en kollega, en ven eller en ægtefælle.

1. Gør det klart, at du VIL have ærlig feedback – “Jeg vil gerne du er ærlig”

2. Fokuser på fremtiden – det er mere konstruktivt at se fremad end at hænge fast i fortiden

3. Spørg ind til tingene – dvs stil flere spørgsmål for at dykke ned under overfladen på den feedback, du modtager

4. Lyt uden at dømme – lad være med at gå i forsvarsposition. LYT,LYT,LYT.

5. Skriv ned – det signalerer, du tager feedback seriøst – og mens du skriver, dumper der måske ekstra feedback ud.

Det kunne måske være interessant for dig at prøve denne model af på udvalgte personer i dine omgivelser. Og det skal være nogen, hvis mening du rent faktisk ønsker at høre. Jeg tror jeg vil forsøge med min kone i dag.:)

https://hbr.org/2014/12/how-to-ask-for-feedback-that-will-actually-help-you

HVORDAN FINDER DU VIRKELIGT KREATIVE, NYE LØSNINGER?

 

Alle snakker om kreativitet. Alle vil gerne have nye ideer, nye løsninger på kendte problemer. Noget ingen har hørt før.

Her er en virkelig spændende video, der beskriver en ny måde at løse problemer på. En ny form for kreativitet. Du spilder ikke tiden ved at kikke med.

Her er noget at hente.

EN GOD LEDER EN EN KRITISK LEDER…

Leder

Hvordan det? Hvad skal man gøre?

Du skal kunne have overblik over mange forskellige synspunkter, perspektiver og vinkler.

Hvordan ser en given sag ud set med ledelsens øjne, med salgs øjne, med produktions øjne og med samfundets øjne? Hvordan mon tyskerne, franskmændene, kineserne, amerikanerne ser på vores produkter og services? Hvordan mon samfundet ser på det vi laver?

Du stiller masser af spørgsmål. Hvorfor forholder tingene sig som de gør? Nysgerrighed er en væsentlig kvalitet hos en leder. Hvorfor bliver der begået fejl? Hvorfor virker holdet demotiveret?

Hvorfor mister vi ordrer? Hvorfor spilder vi så megen tid på vores møder? Hvad driver de andre?

Du er hurtig. Du forstår hurtigt. Du tænker hurtigt. Og du reagerer hurtigt.

Du er åben og modtagelig. Gode ledere er synlige og tilgængelige. Man kan få fat på dig.

Du kan håndtere mange kontakter – hurtigt og elegant. Du lader dig ikke så let stresse – du ved, at du er i fokus og manges øjne hviler på dig.

Du leder med hjertet. Du har stærke værdier. Dine værdier er klare og tydelige. Og dine værdier tages alvorligt. De bestemmer i vidt omfang, hvilke beslutninger, du træffer.

HVORDAN ARBEJDER DU? SKER DER NOGET?

 

Habits1

Det er godt at lytte til andres visdom. Denne artikel opsamler noget, enhver kan lære af.

Jeg hæfter mig ved:

  1. Hvis du vil noget, så start noget nyt i dag. Kom i gang – se ikke tilbage. Nyd processen. Ud med det.
  2. Skab noget, der kommer indefra. Lad hjertet tale. Øv dig i at være på vej. Kunst, musik, sang, fiktion, digte hvad som helst – begynd nu. Jeg besluttede for 6 måneder siden: jeg vil lære at synge solo. Den bedste beslutning i mange år.
  3. Spild ej tiden – brug dagen konstruktivt. Nyd enhver handling, der bringer dig videre
  4. Hav en solid rutine – sunde, gode vaner – noget du skal hver dag. Jeg har en herlig morgenrutine. Op kl 5.00 og så til træning.   En fantastisk start – fysisk og socialt.

Læs artiklen – og få inspiration til at kikke på den måde, du arbejder.

http://99u.com/articles/34649/7-pieces-of-wisdom-that-will-change-the-way-you-work

FREMRAGENDE PRÆSENTATION AF MONICA LEWINSKY

HVAD KAN MAN LÆRE AF MONICA LEWINSKYS FØRSTE STØRRE TALE OM AFFÆREN MED BILL CLINTON – I 2014?

Her er en glimrende tale/præsentation af Monika Lewinsky. Du husker måske praktikanten, der for 16 år siden havde en affære med den daværende præsident Bill Clinton.

Hun holder sin første større offentlige tale om sagen. Og sikke en præstation – af mange grunde.

Præsentationen er spændende bare på grund af sit indhold. Hvad har hun at sige. Hvordan oplevede hun hele affæren? Hvad har hun lært af den? Og hvad synes hun vi andre skal lære?

Hun taler om the power of personal story. Det er værd at huske. Du vil altid brænde igennem, hvis du finder og fortæller dine gode historier – og dem har de fleste, når de kikker efter. Hun har en historier – og bruger den nu til noget større.

Men talen er også bemærkelsesværdig af andre grunde. Monica Lewinsky kan kaldes begynder som taler. Meget lidt erfaring. Alligevel brænder hun igennem bl.a. af 3 væsentlige grunde:

  1. hun bruger teleprompter – og læser sit manuskript op.  Det gør hun på en meget professionel måde. Langsomt, sikkert med flot øjenkontakt til sit publikum.
  2. Hun er et godt eksempel på betydningen af taletempo. De fleste taler alt for hurtigt, når de er på scenen. Det skyldes nervøsitet, mangel på erfaring og mangel på bevidsthed om, hvad der virker.
  3. Hun har noget på hjerte. Hun vil noget med sine tilhørere. Og man kan mærke det.

GLEM DET MED MÅL – VÆR NEGATIV!

 

Er det godt at have mål? Kan alt for ambitiøse mål stille sig i vejen for, at du når dine mål?

Skal man absolut være positiv? Er det ikke bedre at have en sund, kritisk indstilling til sig selv og sine omgivelser? Er det i virkelighed den danske natur i en nøddeskal. Ja…….., men………..

Denne video repræsenterer en britisk stemme i et amerikansk domineret internet. Derfor er den faktisk en lise at se. Den giver dig en indsprøjtning imod at være alt for positiv i din måde at tackle dig selv og dine omgivelser på.

Det handler om kultur. I Danmark er vi opdraget til at være kritiske, skeptiske og lidt tilbagelænede og afventende. Det kan godt være træls at være i stue med den facon til tider. På den anden side kan vi ikke matche amerikanere, når det kommer til at være positiv, begejstret og tændt.

Videoen argumenterer for at mål kan stille sig i vejen for succes. I stedet skal man bevare en fleksibilitet og justere løbende som tingene nu udvikler sig. Forretningsplaner kan være meget godt – men de afspejler sjældent virkeligheden. Og de skrives mest af hensyn til andre – uddannelsessteder, revisorer, advokater, banker.

Endvidere skal man kunne håndtere negative følelser. Man behøver ikke kunne lide noget for at gøre det. I stedet for store ambitiøse mål og planer – så små skridt dagligt, der fører i den rigtige retning.

Det kan være løbe 6 km hver dag – fra i dag. Halvere kaffedrikkeriet fra i dag. Skrive 500 ord om dagen, hvis man vil være forfatter.

Og så skal man måske lære at nyde usikkerheden. Vide, at ingen ved, hvor tingene ender – men

være til stede her og nu – og så tage bestik af det.

Se videoen – dens budskaber vil uden tvivl vinde genklang hos et dansk publikum. Engelske og danske stemmer klinger godt sammen.

EXPORTER JANTELOVEN!

Jantelov

Eksisterer Janteloven endnu? Er den ikke bare et levn fra gamle tider, der ikke holder længere. Hvordan har du selv med andres succes? Kan du nyde den? Glædes over, at det går andre godt? Eller forfalder du også til den yderst menneskelige vane med at sammenligne?

Vi kender alle de rigtige svar. Det er ikke opgaven. Udfordringen: at vise påskønnelse og anerkendelse i praksis. Ikke fordi du har læst i en bog, at det kan være en god ide, men fordi du rent faktisk har øje for, hvad andre præsterer.

Det er formentlig et spørgsmål om opmærksomhed og træning. Du kan starte i dag.

Ring til een, du ikke har snakket med i lang tid og sig noget pænt til vedkommende. Gerne een, der præsteret et eller andet bemærkelsesværdigt. Se, hvad der sker.

http://99u.com/articles/33341/comparison-trap-envy-jealous-success-coworkers-friends

HVORDAN FASCINERER DU ANDRE – KAN DU SIGE DET I DANMARK?

 

Folk er forskellige. Nogen tænder dig. Nogen tænder dig af. Her kommer et forsøg på at illustrere de forskellige typer, du møder hver dag. Med udgangspunkt i spørgsmålet: hvad er det egentligt, der fascinerer dig ved andre. Og ordet fascinere vækker formentlig genklang i en amerikansk kontekst. Hos os kunne vi sige: hvad tiltrækker dig?

Er det magtudstråling, er det passion, er det prestige, er det oprør, er det mystik, er det

tillid bl.a.

Videoen givet et andet syn på hvad kemi mellem mennesker er? Hvordan man forstår sine omgivelser bedre? Om større forståelse og samtidig bedre muligheder for at brænde igennem med det, der er din reelle styrke.

HVAD BRÆNDER DU FOR?

the-right-job

Jeg møder mange hver dag, der spekulerer over, om de befinder sig på den rette hylde. Undersøgelser viser, at måske 50-60% hver dag overvejer, om de ikke hellere ville have et andet job. Måske tænder selve jobbet ikke. Måske er men ikke så vild med kollegerne. Måske er lønnen for lav. Eller der kan være mange andre grunde.

En god øvelse er følgende: prøv at analysere dit arbejde. Tre spande: 1 til lortearbejde, 1 til ok arbejde, en til fantastisk arbejde. Hvordan er fordelingen på de tre spande? Opgaven går derefter ud på at flytte – for de fleste formentlig – så meget som muligt over i spanden – fanastisk arbejde – og minimere mængden af lortearbejde.

Mange stiller sig tilfreds med OK arbejde. Du går på arbejde, alt er sådan set i sin skønneste orden – der er bare det, du tænder ikke rigtigt på det. Talte forleden med en restassessor – et glimrende job med masser af ansvar, gode kolleger og fin løn. Men hun brændte for noget andet nemlig at male.

Hvad skal hun gøre? Svært at svare på. Måske – måske ikke. Her er det godt at have nogen at tale med og drøfte ægte personlige dilemmaer. Det går udfordringer tydelige, klarere, lettere at forholde sig til. Det er, når du formulerer dig over for andre, du finder ud af, hvad både mave og hoved siger til det, du tænker.