EXPORTER JANTELOVEN!

Jantelov

Eksisterer Janteloven endnu? Er den ikke bare et levn fra gamle tider, der ikke holder længere. Hvordan har du selv med andres succes? Kan du nyde den? Glædes over, at det går andre godt? Eller forfalder du også til den yderst menneskelige vane med at sammenligne?

Vi kender alle de rigtige svar. Det er ikke opgaven. Udfordringen: at vise påskønnelse og anerkendelse i praksis. Ikke fordi du har læst i en bog, at det kan være en god ide, men fordi du rent faktisk har øje for, hvad andre præsterer.

Det er formentlig et spørgsmål om opmærksomhed og træning. Du kan starte i dag.

Ring til een, du ikke har snakket med i lang tid og sig noget pænt til vedkommende. Gerne een, der præsteret et eller andet bemærkelsesværdigt. Se, hvad der sker.

http://99u.com/articles/33341/comparison-trap-envy-jealous-success-coworkers-friends