Situationen

En førende dansk politiker ønskede ideer til, hvordan man han kunne øge personlige kommunikationsstrategier,  der ville øge hans gennemslagskraft som politiker og  partileder.

Målet: få flere folk til at stemme på ham og hans politik. Og fokus på evnen til at engagere, inspirere og motivere en partiorganisation via værdibaseret ledelse og en moderne ledelsesstil.

Politikerens udfordring er den udfordring de fleste mennesker, der ønsker indflydelse, har. Hvordan forklarer du dine synspunkter, så de er nemme at forstå, lette at forholde sig til og lette at støtte? Hvad kan du gøre for at udvikle budskaber, der fænger? Hvad kan du gøre for at fremstå som en troværdig, vidende og sympatisk politiker, der kan gøre en forskel.

Hvordan brænder du igennem fra scenen?

Løsningen

Vi organiserede en workshop for en udvalgt skare med henblik på at diskutere den enkeltes kommunikationsudfordringer. En faciliteret dialog, der dannede grundlag for fastlæggelse af personlige kommunikationsstrategier. Sagt på en anden måde: hvilke kort har den enkelte på hånden, og hvordan spiller han/hun sine kort bedst muligt?

Workshoppen blev efterfulgt af personlig coaching og sparring via online support under hele valgkampen. Just in time feedback på offentlige optrædener enten på tv, radio eller på offentlige valgmøder.

Dette blev suppleret med relevant inspirerende materiale, der gav masser af tips og ideer til, hvordan taler, præsentationer og medieoptræden kunne udnyttes optimalt.

Resultatet var en klar forbedring af evnen til at tale over for ligegyldig hvilket publikum. Bedre evne til at strukturere budskaber, der gør det lettere at følge en tale. Og større personlig gennemslagskraft, så han fremstod som en engageret, visionær og yderst autentisk politiker på et tidspunkt, hvor politikeres generelle image syntes at lide. ‘