Situationen

MOE – et velrenommeret ingeniørfirma – gennemførte en strategisk konference med 80 nøglemedarbejdere, der var også ejere af selskabet.

Et to-dages arrangement, der involverede mange forskellige aktiviteter, workshops, gruppearbejde, paneldiskussioner og udendørs aktiviteter.

Målet var at udvikle ægte teamwork i en virksomhed, der repræsenterer en bred vifte af specialer med det formål at levere byggerådgivning i verdensklasse.

Løsningen

Jeg var inviteret til at levere en kick off event med fokus på kommunikation og teamwork. Konferencen havde fire hovedspor:

  • Attraktiv virksomhedskultur
  • Talentudvikling
  • Internationalisering og vækst
  • Proces og projektmodel

Min opgave: at inspirere, motivere og engagere deltagerne for at skabe udfordrende og innovative diskussioner mellem deltagerne, der kunne danne grundlag for virksomhedens strategiplan 2020. Desuden mobilisering af den kollektive energi, passion og virkelyst hos 80 deltagere med henblik på at generere ideer, der gør en forskel på et konkurrencepræget marked.