Situationen

PR Electronics – en mellemstor international virksomhed med datterselskaber i 9 forskellige lande blev udfordret i forhold til det globale teamwork. Hvordan gennemføres fælles salgsstrategier globalt, hvordan udnyttes synergier på tværs af grænser, hvordan skabes global team spirit?

Ledelsen havde en klar fornemmelse af, at virksomhedens produkter fortjente en langt større markedsandel.

Problemet: hvordan når man ambitiøse salgsmål? Hvordan skabes en vinderkultur?

En gang om året inviteres hele virksomheden – fra top til bund – til den årlige strategikonference. Målet: at samle ledere og medarbejdere fra alle lande for at drøfte fremtidens strategier. At skabe et hold med fælles visioner, værdier og mål.

Løsningen

Workshops, der arbejdede med gennemførelsen af virksomhedens visioner, værdier og mål.

Herunder kommunikationsworkshop, hvor deltagerne lærte at kommunikere med stor gennemslagskraft, autencitet og personlighed.

Resultatet: en stigning i præsentationseffektiviteten på 25-50 % hos deltagerne, der førte til større engagement, arbejdsglæde og gennemslagskraft over for kunder.

Processen omfattede også Leadership that Swings-konceptet. Hele virksomheden optrådte som et internationalt kor. 150 personer sang under ledelse af en professionel dirigent. Efterfulgt af et forsamlingshuskoncept, hvor alle deltagere kommer til orde om virksomhedens centrale udfordringer.

Resultatet: maksimal opbakning til virksomhedens visioner, værdier og mål. Endvidere meget bedre teamwork på tværs af grænser herunder mere effektiv udveksling af ideer, erfaringer og løsninger til gavn for alle.