Situationen

Reputation Institute – et konsulentfirma oplevede lav effektivitet på deres møder. Direktøren ville vide: Hvordan gør man møder mere effektive? Hvordan undgår man at møder opleves som tidsspilde? Hvordan skabes en dynamisk mødekultur? Hvordan udnyttes deltagernes viden og indsigt optimalt på veltilrettelagte møder?

Løsningen

Jeg hjalp virksomheden med at udvikle nye innovative mødestrategier. Jeg hjalp dem med at kaste et kritisk blik på egne møder samt møder med kunder, partnere og andre interessenter.

Alle deltagere fik et eksemplar af af min bog “Gode møder – bedre resultater på kortere tid.” udgivet på Gyldendal Business.Dette blev suppleret med en introduktion til den vigtigste forskning om mødekultur.

Dernæst gennemførte vi en praktisk hands on workshop om effektive møder, hvor deltagerne selv gennemførte møder med tema efter eget valg. Efter selve mødet gennemførtes en detaljeret debriefing proces.

Workshopeffekten: mere effektive møder, mindre tid brugt på møder, mere action og større arbejdsglæde. Bedre resultater på kortere tid.

Henningsen Global tilbyder en række kommunikationsydelser, der dækker dine specifikke professionelle behov, hvad end de er virksomhedsrelaterede eller af individuel karakter.

De tager udgangspunkt i nøje sammensatte metoder og teknikker med henblik på at skabe de mest effektive kommunikationsstrategier -og taktikker. Disser metoder bygger på de 4 HERO Principles, som er grundlaget for alle Henningsen Globals kommunikationsleverancer.

Tilsammen dækker disse principper alle aspekter af professionel kommunikation, som har til formål at skabe begejstring, fjerne blokeringer eller at løfte det faglige niveau både for den enkelte og for helheden.