Situationen

Neurokirurgisk afdeling på Århus Sygehus ønskede at fokusere på teamwork i verdensklasse. Hvad er superteamwork? Hvad er særligt vigtigt i en universitetshospitalssammenhæng? Hvordan styrkes den indre og den ydre motivation? Hvilke krav stiller samarbejdet til den enkelte medarbejder? Hvilke krav stiller det til ledelsen? Hvilke værdier og hvilken adfærd fremmer det gode holdspil? Hvordan skabes glade medarbejdere via fokus på trivsel på arbejdspladsen?

Løsningen

Et team af centrale aktører blev præsenteret The Winning Team Work Model – en velafprøvet model, der giver deltagerne et klart overblik over alle aspekter af det gode holdspil.

Modellen har 3 fokusområder:

  • Getting Ahead: Hvad er et godt resultat? Hvordan når man det?
  • Getting Aligned: Hvordan trækker holdet på samme hammel?
  • Getting Along: Hvordan er kulturen, tonen, ånden på holdet?

Denne model gjort det nemt for deltagerne at forholde sig til vigtige samarbejdsaspekter i deres egne jobs.

Modelpræsentation blev efterfulgt af en faciliteret dialog og diskussion af modellens anvendelighed i forhold til egen situation.

Resultatet: en åben, ærlig og inspirerende diskussion, der gav ny energi, motivation og lyst at stille ambitiøse krav til holdspillet. Det gav deltagerne masser af ideer til, hvordan de kunne forbedre holdspillet helt konkret.

“En utroligt inspirerende workshop” – var en kommentar fra en deltager, der afspejlede gruppens generelle indtryk.