eksport-til-tyskland

Foredrag om ledelse, samarbejde og kommunikation

Jeg holder foredrag om ledelse, samarbejde og kommunikation. Mine foredrag er altid skræddersyede til den enkelte kunde. De kobler tidens brændende spørgsmål til kundens egen dagsorden. Dette øger foredragets relevans og gennemslagskraft for kunden.

Mine foredrag bygger på egne historier og erfaringer fra business, international politik samt uddannelse. Og de supplerer med den nyeste viden om foredragets tema.

Mine foredrag er bygget op omkring min virksomheds kerneværdier: Humor, Empathy, Respect, Openness. De er underholdende. Og de leverer indhold med nerve, kant og skarphed.

Foredragshonorar aftales særskilt.

Foredrag om ledelse

Holdspil i verdensklasse

Du har et hold. Men du synes ikke, det præsterer optimalt som hold. De spiller sådan set godt nok hver for sig, men det kunne være meget bedre, som du ser der.

• Hvordan sætter du et godt hold?

• Hvilke holdninger karakteriserer den gode holdspiller?

• Hvad skaber energi, vilje og fremdrift på et hold? Hvad kvæler?

• Hvordan bevarer holdet gejsten i modvind?

Du har læst meget om ledelse, og du ved formentlig det meste. Alligevel har du måske lyst til nye ideer, der kan gøre en forskel. Ideer, der tager højde for nye tider. Teknologien, sociale medier, nye generationer og forandringer i dit eget liv.

Hvem henvender foredraget sig til?

  • Alle med ledelsesansvar

Foredrag om personlig gennemslagskraft

Bryd muren – brænd igennem – byg bro

Du skal præsentere en ny strategi, et debatoplæg eller give en peptalk omkring et aktuelt emne. Præsentationen er færdig, og du er velforberedt, men har du forberedt dig på, hvilken holdning tilhørerne har til dit oplæg, inden du går på? Glæder tilhørerne sig til dig oplæg, eller er deres tanker et helt andet sted? Fraværende tilhørere kan tage pusten fra mange foredragsholdere.

Dette foredrag er baseret på bogen ”Bryd muren – en guide til kommunikation i modvind” som er udgivet på Gyldendal Business. Det leverer konkrete værktøjer og metoder, der ikke overvurderer publikums velvilje, tid og tålmodighed, men ruster tilhørerne til at trænge igennem og lave professionelle præsentationer, som bryder muren.

Hvem henvender foredraget sig til?

  • Virksomheder, organisationer og institutioner
  • Alle, der søger personlig gennemslagskraft

Foredrag om inteligent mødekultur

Møder, fandens møder

Har du ansvaret for  at afholde møder, eller deltager du i mange møder? Og tænker du ofte: Det swinger ikke, som det skal. Møder virker som spild af tid. De suger energien ud af holdet. I diskuterer de samme ting igen og igen. I kommer ikke ud af stedet. Der mangler energi, nerve og kant.

Hvordan afholder du møder, der skaber værdi?

Hvordan får du møder med fokus og nærvær?

Hvordan undgår du mødedøden?

Få svar på disse spørgsmål via et foredrag eller en workshop, hvor jeg bygger bro over personlige, faglige og kulturelle forskelle med energi, vid og humor.

Hvem henvender foredraget sig til?

  • Virksomheder, organisationer og institutioner
  • (Møde)Ledere

Har du en forespørgsel?

Du kan kontakte mig på:

Tlf. 21 75 75 09 og på mail@henningsenglobal.com

Eller du kan skrive til mig via kontaktformularen herunder.

Send us mail