eksport-til-tyskland

Ledernetværk: Mastermind

Et ledernetværk for de ambitiøse

Et ledernetværk er en særdeles effektiv måde for deltagerne at opnå sparring om professionelle og ledelsesrelaterede udfordringer. Forløbets formål er at fremme løsningen af deltagernes aktuelle problematikker samt at udvikler deltagerne fagligt og personligt.

En mastermind gruppe består at 4-6 deltagere, ofte med samme funktion i en virksomhed – ledere, salgschefer, marketingchefer, produktionschefer, HR chefer etc.

Gruppen kan dog også sammensættes af deltagere med forskellige baggrunde, hvilket kan give deltagerne en særdeles interessant sparring f.eks. offentlige og private ledere eller et mix af personer i ledende stillinger inden for business, uddannelse, politik, kultur.

Kontakt mig og hør hvornår næste ledernetværk starter

Hvad siger Mastermind deltagerne?

Fremragende facilitering, der sikrede, at vi nåede langt og dybt på relativt kort tid. Og meget givende at få seriøs sparring om personlige visioner, værdier og mål.

Ny inspiration, nye ideer og ny energi til at gøre en forskel. Sparring i særklasse.

Det er en stor fordel, at gruppen ikke er større. Jeg kan også godt lide, vi ikke kommer fra samme branche. Vi ikke er forudindtagede, men kan give kvalificeret og nøgtern feedback. Det er en stor, givende og meget værdifuld styrke.

Et ledernetværk med fokus på den levende, inspirerende og ambitiøse samtale om aktuelle ledelsesudfordringer med potentiale til at holde en vågen om natten.

Mål

Et Mastermind program skal udvikle deltagerne professionelt såvel som personligt. Det tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer, tanker og synspunkter, der bringes på banen med størst mulig ærlighed, åbenhed og autencitet. Programmet skal øge sandsynligheden for, at deltagerne når deres mål for sig selv, for deres familier og for deres virksomheder.

Ved første møde opstiller hver deltager sine personlige målsætninger. Deltagernes arbejde frem mod at opfylde de opstillede eller reviderede målsætninger er det centrale indhold på møderne. Herudover vil vi inddrage forskellige værkstøjer og øvelser, som fremmer deltagernes målopfyldelse.

Værdigrundlag

En Masterindgruppe baseres på min virksomheds 4 kerneværdier – De såkaldte HERO values:

  1. Humour
  2. Empathy
  3. Respect
  4. Openness

Værdier er det væsentlige fundament.  Men det er konkret adfærd, der tæller. I virksomheden, blandt ligemænd, i familien.

Struktur: 4 Møder

Emnerne, som vi tager op ud over de personlige dagsordener, kan f.eks. være time management, effektiv mødekultur, work-life-balance, værdibaseret ledelse, konflikthåndtering, personlig gennemslagskraft, rekruttering eller disrution – emner, som er relevante for alle ledere uanset branche. Her tager jeg udgangspunkt i den konkrete gruppes ønsker og målsætninger.

Møderne varer fra kl 13.00 – kl 22.00. Programmet bliver en blanding af korte oplæg, faciliterede diskussioner, korte øvelser. Der kan være eksterne gæster efter aftale. Samtalen mellem ligemænd/kvinder er kernen. Der serveres en bedre middag kl 19.00. Aftenen har fokus på udvikling af den sociale intelligens over et godt måltid mad.

Just in Time Sparring 24/7

Der er også mulighed for at tilkøbe personlig coaching mellem modulerne i form af just in time sparring, coaching, rådgivning 24/7.

Vælg mastermind forløb:

Jeg tilbyder to forskellige mastermind modeller. Det ene forløb (Superliga) består af et 1-årigt forløb med 4 møder. Den udvidede model (Champions League) suppleres med individuel coaching, hvor du får mulighed for at kontakte mig uanset tid og set.

Kontakt mig for at høre mere

Du kan kontakte mig på tlf. 21 75 75 09 og mail@henningsenglobal.com

Eller skriv til mig via kontaktformularen herunder.

Send us mail

1:1 Ledersparring

Foretrækker du 1:1 ledersparring? Læs mere om individuel ledersparring.